V sobotu 8. března 2014 jsme uskutečnili druhou komentovanou procházku z cyklu KARLÍN Z VODY ZROZENÝ. Po zkušenostech z té první, jsme s panem architektem posunuli začátek dopolední na 10:00 h. A druhá skupina vyrážela ve 14:00 h. Start byl tentokrát na zastávce tramvaje Karlínské náměstí. Počasí znovu přálo, obě skupiny byly tak akorát veliké (cca 30 – 40 lidí). Tentokrát dorazilo i mnohem více dětí, což je dobrá zpráva.

Druhá vycházka byla zaměřena na první desetiletí stavebního rozvoje Karlína, založeného v roce 1817. Seznámili jsme se s jeho promyšlenou urbanistickou koncepcí, která nemá v našich zemích obdoby. Poznali přísné a na svou dobu velice pokrokové stavební předpisy, které měly zaručit odpovídající kvalitu a vizuální jednotu všech staveb. Prohlédli si několik typických klasicistních domů, které vtiskly Karlínu jeho nezaměnitelný ráz, i stavby, jenž svým významem přesahující jeho hranice. Jedná se například o Negrelliho železniční viadukt, Ferdinandovy kasárny, dům U Červené hvězdy či hostinec U Města Hamburku.

Děti nejvíce bavily historky o omdlévajících dámách v době, kdy do Karlína přijížděl první vlak. A podruhé omlévajících, když se objevila první koňka. Kdo s námi procházku absolvoval už ví, jak pozná dům z období klasicismu. Bude schopen ve vnitřích traktech na pavlačích rozpoznat, jak se dům v čase vyvíjel. A taky bude vědět, že i Karlín měl svoje lázně a kde. Jsme už teď napnutí na další vycházku. Touto druhou jsme skončili v době největšího rozmachu, rozkvětu a bohatství Karlína, tak uvidíme, kam se dostaneme v soukolí průmyslu.

Těšíme se na vás příště – tzn. v sobotu 12. dubna 2014 v 10:00 h a také ve 14:00 h před Karlínským divadlem.

Vycházky realizujeme ve spolupráci s Prampouch o.s.. Průvodcem je pan architekt Petr Kučera.

Sledujte událost zde na webu, nebo facebooku.

Fotografie z druhé vycházky si můžete prohlédnout také na fb. profilu.