Pro ty z vás, kteří ještě po třech letech stále kauzu výstavby AFI KARLÍN BUSSINES CENTRE sledují, zde pro vás máme pokus o shrnutí situace a popsání současného stavu.

Náš boj vedeme souběžně ve dvou liniích:
1) napadáme územní rozhodnutí o umístění stavby
2) napadáme rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
– proti tomuto jsme v roce 2012 podali odvolání k MHMP. Ten naše odvolání na jaře 2013 zamítnul. Proti tomuto zamítnutému odvolání jsme podali správní žalobu, kterou Městský soud v Praze v roce 2014 uznal a vrátil vše k MHMP k novému projednání a posouzení. (lidově řečeno MHMP měl znovu přezkoumat naše odvolání a znovu se k němu vyjádřit). V lednu 2015 MHMP naše odvolání podruhé zamítnul. Takže budeme znovu podávat žalobu

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Principielně odmítáme možnost, aby šlo tímto procesem místo stavby původně plánovaného CRYSTALU (na nějž existuje stavebně povolení) jednoduše změnit na současné AFI KARLÍN BUSSINES CENTRUM. Jedná se totiž o dvě naprosto odlišné stavby a povolení na AFI by se mělo řešit znovu od samotného začátku. Tento proces samo AFI na svoji žádost přerušilo do 30.6.2015. Asi se čeká, jak dopadne celá kauza s bodem jedna.

Ještě jste se neztratili? Není to jednoduché, ale my se nevzdáváme. Vnímáme podporu velké spousty místních a jedeme dál. Pokud nás chcete podpořit nejen svojí přízní, ale přispět i na právní služby, které musíme zaplatit, můžete tak učinit velmi snadno. Zde číslo našeho transparentního účtu: 6990045001/5500. Tam nám můžete posílat peníze pravidelně – v menších částkách (jednou za měsíc, čtvrt roku, či jednou za půl roku) nebo jednorázovou částkou. Pokud si přejete přispět na konkrétní věc, tak to dopište do poznámky (např. AFI, nebo Sluncová, nebo třeba také Komunitní akce)

V tuto chvíli budeme potřebovat minimálně 20 000,- Kč v souvislosti s kauzou AFI. A to není jediná, kterou řešíme. Dále jsme vstoupili do řízení v souvislosti se stavbou SLUNCOVÁ, nebo PALÁC PRAGA (více informací snad brzy).