Patříte do skupiny častých uživatelů dětského hřiště a máte pocit, že ne vše je tak úplně v pořádku?

Již několik let lze využívat dětské hřiště (dále DH) v revitalizovaném areálu Kaizlových sadů (dále KS), což je určitě vítaná výhoda pro nejednu rodinu s dětmi v okolí, mezi které se také počítám. Hřiště je relativně nové (revitalizace KS a DH v letech 2010 -11) a také je průběžně udržované.

První vjem okamžitě po vstupu přes branku – působí čistým dojmem, žádné odpadky, či jiné znečištění, funkční a pravidelně servisované komponenty (jako např. proběhlá výměna houpačky, krytí pískoviště…), chemická toaleta k mání v rámci sezony… Řeknete si, vše je v naprostém pořádku. Avšak pokud jste pravidelným návštěvníkem jako já, možná postupně odhalujete věci, které by mohly být provedené lépe, nebo řečeno slovníkem dnešních časů, více přátelsky vůči uživateli, kterým je dítě.

Dovoluji si tvrdit, že za léta provozu DH nejsem jedinou osobou, která na tyto záležitosti poukazuje a snaží se ohledně těchto bodů komunikovat se správcem DH. Cílem je dosáhnout případné úpravy, či domluvy ke spokojenosti obou stran.

Ano, máte pravdu, nejedná se o žádnou tragédii. Ale proč vytvářet za investované peníze věci částečně nebo plně nefunkční? Proč za takové, pro nás astronomické, částky nevytvořit prostor, který plně respektuje hlavního uživatele, tedy děti?

Níže si můžete přečíst souhrn pár bodů, který je v současnosti řešen v komunikaci se správcem DH. Komunikace byla zahájená 6. května 2015 se zástupcem správce DH – s paní Ing. Marcelou Železnou, DiS. (referent Odboru životného prostředí). Celou komunikaci mohl dále také sledovat pan Srba (vedoucí Odboru životného prostředí). V současnosti je v plánu schůzka s paní radní za životní prostředí Ing. Annou Kroutil.

K jednotlivým bodům jsou zde fotografie pořízené před zahájením komunikace s paní Ing. M. Železnou, proto nezaznamenávají malé změny, které byli mezitím provedeny.

 1.    Kačírek jako řešení dopadových ploch pod herními prvky

 • Popis: vysoká prašnost, ve spojitosti s pochozí zónou (široké chodníky z kostek) vysoké riziko nepříjemného poranění a také zamezení možnosti jezdit po chodnících na odrážedlech, zbytečné zanášení do pískoviště (ke konci sezony je to spíše již samý štěrk, než písek),…
 • Návrh řešení: výměna za litou gumu
 • Reakce správce: Správce tvrdí, že na základě dotačních podmínek z fondů EU nelze cokoliv v areálu DH měnit, proto nelze tuto záležitost řešit. Po několikanásobných urgencích přistoupil k smetání kačírku zpět do dopadových ploch, a to s frekvencí 12 x ročně.
 • Poznámka: Když jsme se tedy snažili, o to aby tyto podmínky čerpání dotací byli zveřejnění, nebyl tento dotaz dosud zodpovězen. Je totiž velice pravděpodobné, že podmínky čerpání dotací stanovují, že nelze změnit účel plochy (tedy, že se jedná o DH) a nikoliv prvky, komponenty, či použité povrchy, atd.

1_Kačírek jako řešení dopadových ploch

2.    Pískoviště

 • Popis: Již dva roky upozorňujeme na zahájení sezony provozu a s tím spojen požadavek doplnění písku a celkový servis dětského pískoviště, které je prováděno. V obou případech tak bylo učiněno po upozornění, což může i nemusí mít souvislost. Další otevřenou otázkou je krytí pískoviště, kde lez uvažovat o dvou částech – krytí proti kontaminaci a krytí proti slunci. Krytí proti slunci zatím nebylo projednáváno – myslíte, že by to však stálo za to, stejně jako je pískoviště kryté v areálu MŠ Lyčkovo náměstí.?
 • Návrh řešení: V rámci pravidelné údržby (doplnění, dezinfekce) zkusit informovat uživatele kdy bude pravidelná údržba prováděna. Krytí hřiště – zkusit najít jinou variantu, než volně loženou plachtu, která byla již 3 x odcizena. Návrh – pevný dřevěný kryt, který lze jako harmoniku jednoduše složit na jednou stranu pískoviště.
 • Reakce správce – Písek byl vždy po vznesení dotazu dezinfikován a doplněn obyčejně již s udáním přesného data, kdy bude provedeno. Krytí pískoviště proti znečištění – i když byla plachta několikrát odcizena, byla opět dodána plachta, tentokráte s pevným zakotvením k jedné straně pískoviště.

2_Pískoviště

 3.    Zdroj pitné vody

 • Popis: Neustále zanášení odtoku způsobující přetékání odpadní vody do okolí a vytváření „rybníku“ v těsném okolí i zeleni, což je velice nepříjemné zejména v chladných obdobích jako jaro a podzim. Znemožňuje to normální a jednoduché užívání jinak příjemného nápadu – umístění zdroje pitné vody.
 • Návrh uživatele: Přemístění zdroje (aby nebyl tak blízko pískoviště a dětem rovnou na očích), případně alternativní řešení – pravidelné čištění odtoku.
 • Reakce správce: Tento bod zůstal zatím kompletně bez reakce.

3_Zdroj pitné vody

4.    Dětská atrakce – Kolotoč

 • Popis: Rigol v mlatu vznikající přirozeným užíváním – v suchém období vysoká prašnost a za deště vznikající hluboká louže zabraňující přístupu k atrakci i dlouho po dešti.
 • Návrh uživatele: Zasypání rigolu mlatem a položení lité gumy v oblasti pochozí zóny, či jiného povrchu, který zabrání opětovnému hloubení rigolu.
 • Reakce správce: Správce opět tvrdí, že nelze měnit cokoliv v rámci areálu DH na základě podmínek dotací z fondů EU.
 • Poznámka: Když byl tedy vznesen požadavek na zveřejnění těchto podmínek, zůstal do dnešního dne nezodpovězen. Rigol byl zasypán mlatem.

4_Dětská atrakce - Kolotoč

 5.    Dětská atrakce – Lanová prolézačka

 • Popis: Poškození a celkové uvolnění lan.
 • Návrh uživatele: Oprava a utažení lan v rámci pravidelné údržby hřiště.
 • Reakce správce: Oprava byla již provedena. Požadavek utažení lan zůstal bez písemné, či aktivní reakce.

5_Dětská atrakce - Lanová dráha

 6.    Pařez v areálu DH

 • Popis: Pařez stromu vzniklý po zvednutí podzemní vody v oblasti u tabule.
 • Návrh uživatele: Likvidace pařezu a osázení areálu náhradním stromem pro odstínění centrální plochy hřiště v létě zejména v poledních hodinách. Okolní stromy stojící po krajích nejsou v této době dostačující.
 • Reakce správce: Pařez bude vylikvidován spolu s ostatními v areálu KS. Požadavek výsadby náhrady za pařezy byl akceptován a řešen. Zůstal však bez konkrétních termínů, či informací.

6_Pařez

 7.    Nefunkční závlahový systém

 •  Popis: Celková funkčnost závlahového systému (zda byl někdy plně v provozu). Dle informaci správce DH je závlahový systém nefunkční v důsledku četného poškození volně pobíhajícími psy (kteří dle provozního řádu KS volně pobíhat nesmí), dále vandalismem (vytrháno ze zemně), místy odkryt, místy plně zahrabán.
 • Návrh uživatele: Zprovoznit závlahový systém, a zejména servisovat závlahový systém v areálu DH.
 • Reakce správce: Systém prý bude zprovozněn a opraven v rámci každoročního zprovoznění na jaře. Bohužel jsme se již nedozvěděli časové rozmezí ani žádný jiný konkrétní termín. Jenom, že bude uděláno.

7_Závlahový systém

S úřadem si dopisuje a článek připravila Petra Pour. Děkujeme.

Celou situací ohledně hřiště v Kaizlových sadech se dlouhodobě zajímáme a průběžně ji s úřady řešíme. Jak to celé začalo si můžete přečíst zde.