Karlín je čtvrť v bezprostřední blízkosti centra Prahy. Je to čtvť bezesporu zajímavá svou historií, ale v současné době je také jednou z nejdynamičtěji se rozvíjecí pražských čtvrtí, kde se projektují nové, moderní a často i technicky převratné stavby. Současní obyvatelé Karlína by přivítali,aby při projektování nových staveb a projektů byla zachována rovnováha mezi funkcí obytnou, administrativní a obchodní. To je totiž to, co z Karlína dělá vyhledávanou čtvrť, ve které se mísí výhodná poloha, příjemné rezidenční bydlení, dostupnost a vybavenost pro své obyvatele i ty, co do Karlína dojíždí za prací. Pro dosažení optimálního stavu stačí zdánlivě logická drobnost. Aby současní i budoucí developeři dodržovali územní plán a na každou ze svých staveb nežádali o změnu koeficientů na specifické, které jim umožňují vytěžit z vlastněných pozemků maximum. Často na úkor rezidentů. Pokud si projdete na internetu dostupné projekty plánovaných budov v Karlíně, zjistíte, že se jedná o převážně administrativní budovy, výrazně převyšující dosavadní zástavbu a pokrývající bezmála 90% pozemku. Velká očekávání obyvatelé vkládali do výstavby na Rohanském nábřeží, kde doufali, že se rozroste současný veřejný prostor o nové moderní plochy k bydlení a relaxaci, a zároveň spojí Karlín s vltavským pobřežím, ostrovem Štvanice i Holešovicemi. Dosavadní stavby však místo přátelského otevření náruče postavily podél Pobřežní ulice téměř neproniknutelnou hradbu, která starý Karlín uzavírá tomu „novému“ a také ho nemilosrdně odřezává od přístupu k řece. Pobřežní ulice, která se svými čtyřmi pruhy a hustotou provozu, za nějž by se nemusela stydět ani D1, vytvořila vlastně novou „řeku“, přes níž je obtížné přejít. Konec konců Pobřežní vede místy bývalého ramene Vltavy.

Na těchto stránkách najdete, jak již bylo zmíněno, odkazy na projekty, které byly uveřejněny na internetu. Ale také odkazy na studenstké práce, které ukazují, jak by se s konkrétním místem dalo případně naložit, pokud by nešlo pouze o to, „vyždímat“ z pozemku co nejvíc zastavěné plochy. Mnohé z prezentovaných projektů zřejmě realizovány v současně prezentované podobě nebudou, ale možná nás investoři překvapí a přijdou s lepšími. Otázkou však zůstává, zda to, co nás se stavbami těchto projektů obecně čeká, bude šťastná budoucnost Karlína.

 

AFI KARLIN BUSINESS CENTER


 

METEOR CENTRE „C“


 

CUBUS KARLÍN


 

PALÁC PRAGA


 

CORSO II


 

KARLÍNSKÉ DVORY


 

HOTEL KŘIŽÍKOVA


 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA RAILWAY


 

ROHAN CITY


 

RIVERGARDEN II A III


 

S9 FLORENC


 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA K71


 

RUSTONKA


 

PROJEKT SLUNCOVÁ


 

VELKÉ BENÁTKY


 

 Zdroj: volně dostupné dokumenty a projekty na internetu