Vzhledem k právě započaté revitalizaci Karlínského náměstí, se letos Karlínských farmářských trhů dočkáme zřejmě až v září. Problém s jejich realizací však není pouze v obnově náměstí, ale i v tom, že současná radnice nebyla spokojená s dosavadním způsobem provozování trhů.

„S pracemi (v souvislosti s revitalizací Karlínského náměstí – poznámka redakce) by se mělo začít už tento měsíc a měly by být dokončeny do 31. srpna 2015. Pokud nebude technicky možné Karlínské farmářské trhy v průběhu poměrně rozsáhlé revitalizace pořádat, uskuteční se až po jejím skončení, tzn. od září 2015.  

V současné době probíhá výběr nového provozovatele Karlínských farmářských trhů. Dosavadní financování bylo značně neekonomické. Městská část každý rok platila přibližně 1,2 milionu korun za jejich pořádání, přestože jsou samy o sobě výdělečné. Od tohoto roku bude MČ přispívat 0 Kč. Místo toho veškeré náklady s touto akcí spojené ponese provozovatel trhů, který bude zodpovídat i za kvalitu prodejců.“

Zdroj: http://www.praha8.cz/Revitalizace-Karlinskeho-namesti-a-karlinske-farmarske-trhy-1.html

Že by se karlínské farmářské trhy daly v Karlíně jistě pořádat i na jiném místě, je to první, co vás napadne, stejně tak, jako to napadlo nás.“ Avšak není to tak snadné. K tomu je nutné, aby vybrané místo bylo zahrnuto v pražském tržním řádu. Aby se mohly trhy pořádat na jiném místě už letost, musely by být do řádu přidány na podzim 2014, kdy se tržní řád naposledy aktualizoval. Protože se tak nestalo, další možnost bude až při další aktualizaci, která by mohla snad proběhnout ještě během jara. Je škoda, že minulé vedení radnice na toto nevzpomnělo. A je stejná škoda, že současné vedení radnice, se k tomu nestaví právě akčně.

Protože trhy vnímáme jako karlínskou srdeční záležitost, rádi bychom udrželi kontinuitu i za cenu provizorních řešení. Určité možnosti existují. Minimálně tento týden podáváme na MČ P8 ke schválení žádosti na celkem 8 dalších možných míst, kde by se trhy mohly v Karlíně pořádat. Ať už nyní provizorně, nebo i výhledově, třeba i v rámci jiných akcí.

Podáváme žádosti o zařazení do tržního řádu na tato místa:

1) Sokolovská (inline dráha) / Kaizlovy sady
2) Divoký plácek (Hybešova x Pernerova)
3) Lyčkovo náměstí
4) Thámova (pěší zóna kolem metra)
5) Thámova celá část ulici u tunelu
6) Křižíkova (silnice před kostelem)
7) parkoviště na Karlínském náměstí
8) Prvního pluku mezi Křižíkovou a Sokolovskou u viaduktu

Zároveň s hledáním nového místa, probíhá na MČ Praha 8 údajně i výběrové řízení na nového provozovatele trhů. Pokud víte o někom, kdo by to mohl a chtěl dělat, neváhejte radnici kontaktovat a přihlásit se. Jistě ještě není pozdě. Trhy má na starosti paní radní Alena Borhyová, zástupce starosty. Tel.222 805 152, email:
alena.borhyova@praha8.cz