Kauzy

  • Co děláme Rozhodli jsme se iniciovat zásadní změny ve správě historické městské čtvrti Karlín a zastavit postupně se zhoršující problémy a neporozumění, které spojení Karlína s městskou částí Praha 8 přináší. Proto jsme sepsali petici, ve které žádáme, aby bylo zastupitelstvem MČ Praha 8 a zastupitelstvem MČ Praha 7 projednáno odtržení čtvrti Karlína v hranicích k.ú. Karlín, […]

  • Vznikne na území Rohanského ostrova město nebo jen další komplex administrativních budov a bytových domů? Základem města nejsou jeho budovy, ale život mezi nimi – při zakládání města je nejdřív nutno jasně vymezit veřejná prostranství, která tvoří kostru území a teprve následně začít s výstavbou budov, protože dobré město nedělají dobré budovy, ale kvalitní prostředí.

  • Mezi historickou zástavbou Karlína, budovanou od 19. stol., má vyrůst Obytný soubor Sluncová spolu s páteřní komunikací, která propojí ulice U Sluncové a Pernerova. V klidové zadní části Karlína pod vrchem Vítkov vyroste skleněno-železobetonová stavba, která svou výškou 7 NP nerespektuje výšku okolních staveb, zastiňuje přilehlé sportoviště, budovu školy Strozziho a nesplňuje zásadní zákonné požadavky. Územní rozhodnutí […]

  • Záměr předpokládá výstavbu velké administrativní budovy pro 2000 lidí v těsném sousedství Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí. Škola na Lyčkově náměstí vznikla v rámci bytové výstavby nového Karlína v roce 1906 jako urbanistická, architektonická a zároveň i duchovní dominanta tohoto prostoru. Obyvatelé Karlína prostor kolem školy vnímají velmi citlivě jako bezpečné a klidné místo pro své děti a jejich vzdělávání. Zřejmě i proto se po dlouhé době od povodní v roce 2002 spontánně aktivizovala řada občanů, kteří chtějí vyjádřit svůj názor a zásadní nesouhlas s uvedeným záměrem. Nebráníme se smysluplnému využití pozemku, které však musí být funkčně, hmotově, urbanisticky a architektonicky adekvátní danému místu a mělo by respektovat i jeho genia loci.

  • Ve vnitrobloku mezi ulicemi Březinova, Šaldova a Pernerova mají postavit převážně administrativní objekt, který bude na základě výjimky vzdálen od již stojícíh domů pouze 7 metrů. Nová budova zastíní byty v protilehlých domech. Její součástí budou i dvoupodlažní garáže, čítající 36 aut, jejichž zplodiny budou obyvatelé bloku dýchat. Zástupce developera nevylučuje možnost využití nižší střechy ve dvoře jako zahradní restaurace s rušným večerním provozem.

  • Plocha bývalé silnice, vedoucí odnikud nikam, podél tramvajového pásu, kde každé tři minuty hlučně projíždí tramvaj, opravdu k relaxační jízdě nesvádí. Navíc povrch není pro in-line bruslení právě ideální. Je hrubý a v krajích se hromadí nepořádek, takže celkový prostor se ještě zužuje. A tuto část komunikace nikdo nepřijede zamést.

  • V květnu roku 2011 byl spolu s dětským hřištěm po rozsáhlé revitalizaci otevřen park Kaizlovy sady. Na hřišti byly umístěny pouze 3 herní prvky, což bylo pro 1000 dětí do 12-ti let žijících v Karlíně nedostačující. Hřiště v této lokalitě již několik let chybělo. V projektu vybudování dětského hřiště nebyl brán zřetel na rekonstrukci bytového fondu a novou výstavbu v Karlíně, která logicky mění demografický model lokality, přičemž výrazně stoupá podíl mladých rodin s dětmi.

  • Ve středu 6. března 2013 začala na Lyčkově náměstí pravidelná údržba zeleně. Ve chvíli kdy byl ošetřen první strom se však v blízkosti bydlícím obyvatelům zdálo, že je ta údržba poněkud radikální. Ve chvíli, kdy stejně vypadal i další strom, už jsme se snažili jednat a celou akci zastavit.

  • Od roku 2007 se snažili někteří rodiče upozorňovat na velký problém před ZŠ a MŠ na Lyčkově náměstí. Po povodních v roce 2002 byl změněn dopravní systém kolem parku na Lyčkově náměstí i na přilehlých komunikacích. Park není od průjezdné komunikace kolem školy nijak oddělen, Lyčkovo náměstí a okolní ulice jsou součástí tzv, obytné zóny, […]

  • Již v roce 2008 jsme jako rodiče dětí navštěvujících MŠ U Sluncové upozorňovali Úřad MČ Praha 8 na nevyhovující dopravní situaci v ulici U Sluncové. Bohužel stále nedošlo k nápravě a vyskytly se i další problémy na této komunikaci. Auta parkujících klientů hotelu Čechie brání v chůzi na chodníku, parkují v celé jeho ploše a […]

Pokud není uvedeno jinak, podléhá text na těchto stránkách licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.