Již v roce 2008 jsme jako rodiče dětí navštěvujících MŠ U Sluncové upozorňovali Úřad MČ Praha 8 na nevyhovující dopravní situaci v ulici U Sluncové. Bohužel stále nedošlo k nápravě a vyskytly se i další problémy na této komunikaci. Auta parkujících klientů hotelu Čechie brání v chůzi na chodníku, parkují v celé jeho ploše a znemožňují užití chodníku. S malými dětmi se musí chodit po vozovce. Řidiči zde navíc jezdí velmi rychle, což je zejména v zatáčce v blízkosti hotelu Čechie velice nebezpečné. Již se několikrát stalo, že řidič vjel na chodník, aby se vyhnul protijedoucímu vozidlu. Zvýšený provoz na ulici Rohanské nábřeží má za následek využívání ulice U Sluncové ke zkrácení cesty a vyhnutí se zácpě. Před školkou není žádný přechod a není ani v blízkosti hotelu Čechie,  kde končí chodník.  Dalším problémem je stavba vysokopodlažní budovy Sun Tower u hotelu Olympik v blízkosti školky. Přilehlý chodník se přeměnil na staveniště a na protilehlém chodníku parkují po celé jeho délce auta i když parkování tam povoleno není.

Zažádali jsme proto jménem občanského sdružení KARLÍN SOBĚ  a rodičů, kteří již nechtějí své děti vystavovat nebezpečí při cestě do školky a ze školky, aby byla tato situace co nejdříve vyřešena. V případě, že dojde k zadání zpracování studie této dopravní situace, rádi bychom se účastnili. Pro okamžité zlepšení navrhujeme, aby v průběhu hlavních prázdnin byly provedeny tyto nenáročné ale účinné změny:

  1. výměna výstražných dopravních značek Pozor děti za moderní (reflexní)
  2. instalování dvou mobilních zpomalovacích retardérů před školku
  3. zvýraznění přechodu u hotelu Olympik a vyznačení nového od MŠ U Sluncové k parkovišti před ní
  4. snížení rychlosti před školkou na 30 km/hod
  5. umístění zákazu zastavení na protilehlý chodník u hotelu Čechie za současný přechod, nebo za nově vyznačený na konci chodníku

Samozřejmě nejlepším by bylo celkové koncepční řešení, které je vzhledem k aktuální situaci téměř v nedohlednu, ale budeme se snažit v tomto směru i nadále tlačit na příslušné orgány, aby se věc podařilo vyřešit a zvýšit tak celkovou bezpečnost dané lokality s ohledem na malé chodce.