V Praze 13. března 2013

Možná jste někteří zaregistrovali na našem FB profilu status s fotografií „ošetřeného“ stromu na pravé straně (z pohledu od školy) na Lyčkově náměstí v Karlíně. Mnohé komentáře nás uklidňovali od hysterie. Celá kauza však neskončila touto FB aktivitou, ale šli jsme dál. Dovolte krátké shrnutí několika základních faktů:

  1. Jmenovaná alej javorů mléčných stojí na pozemku, který je ve vlastnictví Magistrátu Hlavního města Praha (MHMP).
  2. O údržbu pozemku a tedy také zeleně, se stará Technická správa komunikací (TSK).
  3. Firmu, která bude údržbu provádět však vybírá MHMP.
  4. Celý park Lyčkovo náměstí je od loňského roku kulturní památkou. A to včetně jednotlivých stromů. Chcete-li nakládat s kulturní památkou, musíte nejdříve zažádat odbor památkové péče MHMP, aby akci povolilo. Což se nestalo.
  5. Údržba zeleně se provádí pravidelně, ale…

… tady začíná jádro problému. Údržba se totiž může provádět různě. Může proběhnout i takto radikálním způsobem, ale i ten má svá pravidla. Pokud ta nejsou dodržena, je strom prakticky odsouzen k zániku. Celé provedení prořezu, které probíhalo na Lyčkově náměstí ve středu 6. března 2013 a následně v pátek 8. března 2013, nám připadalo tak diletantské, že jsme si nechali okamžitě zpracovat odborný posudek. Z něho si dovolíme citovat: „Jelikož byly stromy řezány v místech, kde se nenacházejí meristematická pletiva a tudíž nemohlo dojít k hojení ran budou a jsou tyto stromy sekundárně napadány patogenními organismy (především dřevokazným hmyzem a houbami), které urychlí jejich další postupné odumírání. … Provedené zásahy považuji za naprosto neodborné a pro stromy v konečném důsledku za likvidační, neslučující se se zásadami odborné péče o dřeviny…“. Celý posudek je ve formátu PDF k prostudování v příloze.

S tímto posudkem a jeho zpracovatelem – Hynkem Humhejem, DiS ze společnosti Cassiope, se náš zástupce sešel přímo na místě činu k jednání s odpovědným pracovníkem TSK a zahradníkem provádějící firmy. Ze schůzky vyplynulo, že TSK nemá vůbec tušení, že stromy jsou kulturní památkou a s jako takovými je třeba s nimi nakládat. Po předložení odborného posudku a přímé kontroly, sami uznali, že tato akce je pro stromy spíše likvidační, než ozdravná. Neobstál ani argument, že stejným způsobem byli stromy „ošetřeny“ před 10 lety. Právě už tehdy na nich byla poprvé spáchána nenávratná škoda. Dívali jste se někdy do korun stromů? Viděli jste ty obrovské jizvy po neodborném zásahu? Odumřelé pahýly špatně odřezaných větví? Ano, není „ořez“ jako ořez. Nejhorší na tom je, že i ten špatně provedený stojí stejně, jako ten správně provedený. Výsledek této „omlazovací kůry“ je ten, že od příštího roku bude muset dojít k postupné výměně celého stromořadí.
No, snad už si budou na TSK pamatovat, že není „ořez“ jako ořez.

Děkujeme všem občanům Karlína, kteří nás na problém upozornili a mnozí i pomáhali spolu s námi řešit. To jsou ty situace, kdy místní komunitní organizace naplňují podstatu své existence. Těmito malými osobními konkrétními kroky a činy můžeme rozhýbat velké věci. A to má smysl.