Vybudování plochy pro in-line bruslení – Kaizlovy sady (z r. 2012)

  • RU: 984 tis. Kč; nečerpáno
  • zhotovitel: Purum s.r.o., Národní 961/25, 110 00 Praha 1
  • sml. uzavřena: 2. 11. 2012
  • cena včetně DPH: 1 516 063,40 Kč
  • zahájení akce: ihned po podpisu smlouvy
  • ukončení akce: rok 2013

Akce byla zahájena v roce 2012. Na komunikaci Sokolovská před Kaizlovými sady byly instalovány silniční panely se zábradelními poli, k oddělení prostoru pro in-line bruslení a tramvajového pásu. Plocha pro in-line bruslení vybudována v roce 2012 je ve zkušebním provozu. V roce 2012 byla čerpána částka 1 516 063,40 Kč. Čerpání dalších finančních prostředků je plánováno s ohledem na vyhodnocení potřeb občanů, nejdříve v druhé polovině roku 2013.

Opis z oficiálního veřejně dostupného dokumentu Úřadu MČ Praha 8.

Je třeba nějaký komentář? Na dráze je někoho vidět jen velmi vyjímečně. Plocha bývalé silnice, vedoucí odnikud nikam, podél tramvajového pásu, kde každé tři minuty hlučně projíždí tramvaj, opravdu k relaxační jízdě nesvádí. Navíc povrch není pro in-line bruslení právě ideální. Je hrubý a v krajích se hromadí nepořádek, takže celkový prostor se ještě zužuje. A tuto část komunikace nikdo nepřijede zamést. Přitom, aby celá „stavba“ měla smysl, stačilo by spojit se s MHPM, zažádat o správu pozemků, na nichž leží cesty vedoucí kolem Invalidovny. Tyto opravit a vytvořit tak více jak kilometrový okruh, který už by měl hlavu a patu a mnoho lidí by sem jistě zamířilo si trochu zasportovat. Bohužel toto řešení se zdá být v nedohlednu.