Co děláme

Rozhodli jsme se iniciovat zásadní změny ve správě historické městské čtvrti Karlín a zastavit postupně se zhoršující problémy a neporozumění, které spojení Karlína s městskou částí Praha 8 přináší. Proto jsme sepsali petici, ve které žádáme, aby bylo zastupitelstvem MČ Praha 8 a zastupitelstvem MČ Praha 7 projednáno odtržení čtvrti Karlína v hranicích k.ú. Karlín, č. 730955, od městské části Prahy 8 a její připojení k Městské části Praha 7.

Petice zde

Aktuální informace, nebo články související:
22.1.2016 iDNES
naše vyjádření k článku na iDNES.

Proč to děláme

Důvodů k tomuto kroku je mnoho. Zjednodušeně jde o to, že řešení jakýchkoli problémů Karlína na radnici městské části Praha 8 je neefektivní, zdlouhavé a v konečné fázi nepřináší žádné výsledky. Karlín je součástí Prahy 8 až od roku 1960. Tehdy byl v rámci „socialistického experimentu“ přeparcelování hlavního města připojen k Praze 8 složené z  dnes z převážně sídlištních čtvrtí Bohnic, Čimic, Kobylis, Střížkova, horní části Tróje a z větší části Libně. Není proto divu, že jednotlivé části Prahy 8 nemají s Karlínem mnoho společného.

Obyvatele Karlína trápí jiný druh problémů, než s jakými se potýkají sídliště na severu hlavního města. Kromě praktických záležitostí, jako je parkování, houstnutí dopravy uvnitř Karlína či akutní nedostatek míst ve dvou zdejších základních školách, jde především o přílišnou vstřícnost vedení městské části k zájmům developerů, a to na úkor obyvatel této čtvrti. Karlín je vzhledem ke své poloze v centru města pro investory atraktivní lokalitou. Jde o lukrativní čtvrť se specifickou historií, nacházející se v samém centru hlavního města. Území Karlína je v památkové zóně, nachází se zde řada kulturních památek a historických objektů, které jsou součástí kulturního dědictví Prahy. V tomto směru městské části Praha 8 vytýkáme především to, že neumí čelit záměrům developerů a nehájí zájmy obyvatel Karlína, ani samotného územního celku. Nové projekty jsou veřejnosti představovány až v konečné fázi, kdy už není možná žádná změna.

Důsledky tohoto stavu jsou pro karlínské obyvatele nepříjemné. Například multifunkční budova Fórum Karlín byla postavena v samém srdci Karlína, aniž by úřad řešil otázky spojené s dopravní obslužností a parkováním. Doprava v Pernerově ulici proto denně kolabuje, v přilehlých ulicích nelze najít parkovací místo. Jen pár desítek metrů od Fóra Karlín se přitom staví další obří objekt.

Co navrhujeme

Výše uvedené důvody nás vedly k myšlence osamostatnění Karlína, která ale není nijak nová. V současné době je ale vznik nové městské části nerealizovatelný. Podle zákona o hlavním městě Praze totiž není možná varianta úplného osamostatnění územního celku a vznik nové městské části. Zákon připouští pouze změnu hranic již existujících městských částí. Po mnoha jednáních a konzultacích jsme nakonec dospěli k závěru, že nejsmysluplnější by bylo spojení s Prahou 7. Její části se, stejně jako Karlín, nacházejí v centru města, mají podobný charakter historické zástavby a řeší podobné problémy.

Co chceme po vás

Pokud se s naším názorem ztotožňujete, můžete podepsat petici. V petici nežádáme osamostatnění Karlína, ale projednání možné změny hranic mezi městskými částmi na jednání obou zastupitelstev – Prahy 8 a Prahy 7. Aby byla petice platná, musí ji podepsat nejméně 0,5% občanů městské části starších 18-ti let s trvalým bydlištěm v Praze 8, nejlépe v Karlíně. To je podle údajů statistického úřadu cca 520 podpisů.

Podepsat petici a podpořit tím naši snahu samozřejmě může kdokoliv. Petice tím nebude zneplatněna, ale tyto hlasy nebudou započítány.
Kde se dá petice podepsat

V Karlíně již naplno běží sbírání podpisů a distribuce podpisových archů. Seznam míst, kde jsou podpisové archy uloženy je zde.

Co bude dál?

Předpokládáme, že potřebné podpisy shromáždíme co nejdříve a poté petici se žádostí o změnu hranic podáme na MČ Praha 8. Podle zákona o hlavním městě Praze musí zastupitelstvo MČ Praha 8 tuto žádost projednat na svém zasedání do 60 dnů. Protože nechce nijak předjímat, jak se k návrhu změny hranic obou městských částí jejich zastupitelé postaví, nemůžeme ani naznačit další postup.

Pokud by však došlo ke kladné dohodě o změně hranic mezi oběma městskými částmi a jejího projednání s katastrálním úřadem, muselo by změnu následně ještě odsouhlasit zastupitelstvo hlavního města Prahy. V ideálním případě by Karlín mohl být součástí Prahy 7 již od roku 2017.

A že to není problém nový se můžete přesvědčit zde, podobné problémy, jiní lidé, stejný cíl.