Karlín sobě, občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně vzniklo v roce 2011 jako aktuální reakce na výsledek rekonstrukce parku a dětského hřiště v Kaizlových sadech, která naprosto pominula akutní potřeby prostoru pro volnočasové aktivity všech věkových i sociálních vrstev obyvatel nejbližšího okolí. Karlínská komunita opakovaně narážela na problematickou komunikaci s odbory MČ P8 i zástupci radnice i v dalších kauzách dotýkající se residentů Karlína. Abychom v komunikaci s úřadem MČ P8 mohli být vyslyšeným partnerem, založili jsme občanské sdružení Karlín sobě, občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně (dále OS Karlín sobě).

To, že má taková organizace v dané lokalitě smysl, se intenzivně ukázalo také v roce 2012. Situace ohledně plánované výstavby dalšího kancelářského centra, tentokrát v lokalitě naprosto nevhodné, aktivovala OS Karlín sobě a naším prostřednictvím se pak zvedla vlna odporu proti plánované podobě administrativní budovy AFI Karlín Bussines Centrum a s tím souvisejícím navýšení koeficientu zastavěnosti a využití prostoru v klidové zóně Karlína. Protesty občanského sdružení ve spolupráci s dalšími komunitními skupinami – Divoké matky, Rodiče Smysluplné školy o.s. (při ZŠ Lyčkovo náměstí) – vyústily v zorganizování podpisové akce a benefičního koncertu „Divoce proti AFI“ v dubnu 2012, který navštívilo asi 2 000 lidí. Zástupci radnice Prahy 8 se museli k dění v lokalitě vyjádřit a zaujmout vlastní stanovisko. Podpořili aktivitu občanů negováním dřívějšího souhlasu se změnou stavebního projektu AFI Karlín Bussines Centra. Po této akci přestalo být sdružení vnímáno jako „houf hysterických matek“ bojujících za lepší dětské hřiště a to nejen obyvateli Karlína, ale i zastupiteli MČ P8.

Další aktivity OS Karlín sobě směřují nejen ke kritice nevhodných zásahů do životního prostoru residentů Karlína, ale i k vytváření komunitního prostředí, které pomáhá navracet lokalitě tolik potřebný genius loci. Ten mimo jiné spoluvytváří a ochraňují občané, kteří se snaží aktivně řešit stav a budoucnost prostoru ve kterém žijí a ve kterém chtějí vychovávat děti. Ve zbylé části roku 2012 se OS Karlín sobě angažovalo v akci Zažít město jinak, pořádalo nebo se zúčastnilo komunálních akcí – Karlín zdobí Karlín, Rozsvěcení vánočního stromu Prahy 8, Den dětí. Ve spolupráci s MČ P8 bylo uspořádáno setkání a diskuze občanů na téma zavedení parkovacích zón. OS Karlín sobě zasáhlo proti nevhodnému prořezu stromů na Lyčkově náměstí.