PRAHA, 21. srpna, 2014 – Spolek KARLÍN SOBĚ, člen nezávislé iniciativy STOP AFI, ve které se spojili obyvatelé pražské čtvrti Karlín, dosáhl úspěchu v žalobě podané proti výstavbě nového AFI KARLÍN BUSSINES CENTRA. Městský soud v Praze v těchto dnech uznal jejich žalobu podanou v roce 2013 a vrátil celý projekt k dalšímu projednání Magistrátu hl. m. Prahy.

Stavební povolení pro stavbu objektu bytového domu a polyfunkčního centra Crystal, které existuje již od roku 2002, bylo mnohými změnami, vydanými v průběhu let stavebním úřadem Městské části Praha 8, změněno na současnou navrhovanou podobu AFI KARLÍN BUSSINES CENTRA. Iniciativa STOP AFI tyto změny soudně napadla. Nový záměr předpokládá výstavbu velké administrativní budovy pro 2000 lidí v těsném sousedství Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí. Nová budova dle iniciativy STOP AFI zcela nevyhovuje okolní zástavbě, a to i z bezpečnostního hlediska –  zvýší se dopravní zátěž v již tak problémově dostupné části Prahy a funkčnost stavby významně zasáhne do klidové zóny v okolí školy.

 „Investor a některé složky samosprávy bohužel přistupují k celému projektu nejen bez diskuze s obyvateli, ale i bez respektu k historii a geniu loci této karlínské lokality,“ podotýká Petr Štoncner, odborník na památkovou péči a jeden ze zakladatelů iniciativy STOP AFI.

 Na podporu iniciativy STOP AFI proběhla během dvou let řada podpůrných akcí. Pod petici se podepsalo 2500 lidí, převážně žijících v Karlíně. Happening „Divoce proti AFI“ před dvěma lety přišlo osobně podpořit přes 2000 lidí.

„Nejde nám o bojkot rozvoje a oživení čtvrti. Soužití starousedlíků s uživateli nových administrativních center sami defacto podporujeme společenskými a sousedskými akcemi, které organizujeme. Nesouhlasíme pouze s přístupem, kdy jsme jako bezprostřední sousedé stavby zcela vyloučeni z podílení se na rozhodování o místě, ve kterém žijeme.“ upozorňuje Martina Břeňová, členka Spolku Karlín sobě.

Městský soud v Praze se zabýval sedmi námitkami (všechny body ke stažení v odkazu níže) a shledal společnou žalobu iniciativy STOP AFI částečně důvodnou. Proto žalobou napadené rozhodnutí zrušil a vrátil Magistrátu Hl. města Prahy k dalšímu řízení.

V odůvodnění soud mimo jiné uvádí: Je zřejmé, že námitkou, podle níž kladné stanovisko bylo vydáno, aniž z odůvodnění tohoto stanoviska je zřejmé, z jakého důvodu je vysloven souhlas

(a skutečnosti zmíněné v odůvodnění nasvědčují spíše opačnému závěru), se stavební úřad měl zabývat. Těmito rozpory se stavební úřad má povinnost zabývat z úřední povinnosti jakožto garant zákonnosti územního řízení. Pouhý odkaz na stanoviska dotčených orgánů státní správy se tedy v případě zpochybnění jejich vzájemného souladu jeví jako nedostatečný a v žádném případě nemůže nahradit vlastní správní uvážení stavebního úřadu v tomto směru. Stavební úřad by se tak zbavoval své aktivní role v rozhodovacím procesu a jeho role by v krajním případě byla zredukována ad absurdum na pouhý sběr dat (vyjádření, posudků a stanovisek) a pozdější deklarování závěrů dotčených orgánů státní správy cestou formálního vydání rozhodnutí na jejich základě. Je zřejmé, že takovou pasivní roli stavebnímu úřadu zákon nepřisuzuje.

 „To rozhodnutí podle mého jasně říká, že formální role, se kterou stavební úřad Prahy 8 opakovaně vystupoval ve správních řízeních, je z hlediska zákonem jím dané role nepřípustná. Nemohou ignorovat námitky s odkazem, že to už někdo jiný hodnotil, ale musí se věcí zabývat a skutečně svým jménem rozhodovat,“ uzavírá Martin Pour ze Spolku Karlín sobě.

 -        Celé znění rozsudku Městského soudu v Praze je ke stažení ZDE: rozsudekl MS Praha

–        Souhrn nejdůležitějších bodů rozsudku ke stažení ZDE: Karlín TZ soud podrobná na web

–        Více o aktivitách občanské iniciativy STOP AFI je k dispozici ZDE

–        Kompletní přehled ke kauze AFI ZDE

 

Financování právních služeb v kauze AFI bylo z části hrazeno z prostředku, které nám poskytly prostřednictvím Rychlého grantu Nadace VIA a Nadační fond proti korupci. Velmi děkujeme!

 

getimage.ashx                                      logo_1