Vážený pane starosto, vážení zastupitelé Prahy 8,

rozhodli jsme se iniciovat změny ve správě historické městské čtvrti Karlín a zastavit postupně se zhoršující problémy a neporozumění, které spojení Karlína s městskou částí Praha 8 přináší.

Proto jsme sepsali petici, ve které žádáme, aby bylo zastupitelstvem MČ Praha 8 a zastupitelstvem MČ Praha 7 projednáno odtržení čtvrti Karlína v hranicích k. ú. Karlín,
č. 730955, od městské části Prahy 8 a její připojení k Městské části Praha 7. Podle našich právních rešerší, je to v tuto chvíli jediná legislativní možnost změny územního uspořádání v rámci nadřazeného kraje Hlavní město Praha.

Karlín čelí mohutnému zájmu developerů, kteří jej považují za centrum Prahy. Praha 8 ale není připravena hájit nutnost regulace výstavby, hledat možnosti řešení problémů dopravy, parkování, reagovat pružně na překotné sociální proměny, na potřebu nových občanských zařízení v Karlíně. Aktivní občané, občanské spolky a uskupení na území Karlína se neustále snaží navázat s radnicí kontakt a najít prostor pro funkční spolupráci. Přesto se každý větší projekt v Karlíně představuje veřejnosti až jako hotový a neměnný, občanské podněty bývají poslední dobou sice vyslechnuty, ale následně jsou odmítány a paušálně označovány za nerealizovatelné. Karlín nemá v Radě MČ Praha 8 žádné zastoupení. Vzhledem k minoritnímu počtu obyvatel Karlína v rámci Prahy 8 (cca 10%) není možné dosáhnout nějaké zásadní změny v řádných volbách.

Chápeme, že obsáhnout tak rozsáhlé území městské části Praha 8 je složité. Nechceme očerňovat radnici a její vedení, ale vyvolat konstruktivní debatu o smysluplnosti současného uspořádání nejen MČ Praha 8, ale území celého Hlavního města Prahy.

I když nelze předjímat výsledky jednání zastupitelstva MČ Praha 8 svolané na 11. 5. 2016, počítáme s tím, že dalším nutným krokem bude vyvolat debatu napříč celým politickým spektrem a správními úřady Hlavního města Prahy o revizi neorganického rozdělení Prahy na velké městské části, které bylo výsledkem administrativního rozhodnutí v roce 1960. Tím byly narušeny přirozené hranice v Praze mezi mnohými čtvrtěmi dané historickým vývojem – rozděleny byly historické celky Nové Město, Vinohrady, Holešovice, Dejvice, Bubeneč, Krč, Smíchov. S vývojem situace a prohlubujícím se vhledem do problematiky se totiž takováto debata stává meritem naší snahy.

Chceme zahájit širokou diskuzi a vyvolat legislativní změny, které povedou nejen k osamostatnění původního historického celku Karlína, ale i k uspořádání Hlavního města Prahy tak, aby jednotlivé samosprávy byly schopny optimálně řešit úlohu jim svěřenou.

Chápeme to také jako příležitost pro městskou část Praha 8, která by si mohla definovat své priority a být aktivním spolučinitelem při jednáních o smysluplném rozdělení a nových mechanizmech samosprávních agend a jejich vedení na úrovni městských částí.

Nabízíme Vám možnost setkání ještě před zasedáním zastupitelstva MČ Prahy 8, kde by byl prostor na širší a věcnou debatu a výměnu vzájemně respektovaných názorů.

S pozdravem
Jana Klimková, Marie Foltýnová, Václav Stránský, Martin Pour, Petra Bičíková, Petr Štoncner, Edita Jamais Marholtová

KARLÍN SOBĚ
občanské sdružení za lepší
život v pražském Karlíně
info@karlinsobe.cz
www.karlinsobe.cz
www.facebook.com/karlinsobe