PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané pražské čtvrti Karlín, prostřednictvím této petice podle § 8 písmena c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, žádáme, aby byla zastupitelstvem MČ Praha 8 a zastupitelstvem MČ Praha 7 projednána změna hranic mezi těmito městskými částmi spočívající v oddělení katastrálního území Karlín od MČ Praha 8 a jeho připojení k MČ Praha 7 dle § 11 odst. 3 zákona č.131/2000 Sb..

Důvody pro tuto žádost jsou především tyto:

  • Začlenění Karlína pod MČ Praha 8 již delší dobu nevnímáme jako přínosné pro Karlín a jeho obyvatele.
  • Bez ohledu na momentální politické rozložení sil v zastupitelstvu MČ Praha 8 je řešení problémů této čtvrti neefektivní a zdlouhavé.
  • Karlín je na okraji zájmu MČ Praha 8, která prioritně řeší problémy ve větších čtvrtích.
  • Populace Karlína tvoří zhruba jen 10 % městské části Praha 8. Obyvatelé tedy nemají volební sílu si v dané městské části zvolit zastupitele, kteří by specifikům Karlína rozuměli a chtěli je řešit ke spokojenosti místních obyvatel, a to i bez ohledu na aktuální systém rozdělení volebních obvodů v komunálních volbách.

Výše uvedené důvody vyplývají dle našeho soudu především z toho, že se Karlín jako svébytná historická čtvrť Prahy svým charakterem, potřebami a problémy zásadně odlišuje od většiny ostatních částí Prahy 8 s převažující sídlištní zástavbou a není její přirozenou součástí. Karlín je tak svým naturelem mnohem bližší městské části Praha 7, se kterou obyvatelé Karlína sdílí mimo jiné bezprostřední spojení s centrem města, zájem o Vltavu a využití říčních břehů, rozvíjení kulturního potenciálu své čtvrti a větší důraz na její rezidenční funkci. Tato petice a uvedené důvody nejsou reakcí na současné politické vedení městské části Praha 8, jako spíš projevem trvalé a stupňující se nespokojenosti a rozčarování z rozhodování o této čtvrti.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Mgr. Marie Foltýnová, Březinova 475/3, Praha 8
Kristýna Liška Boková, Březinova 13, Praha 8
Mgr. Martin Pour, Lyčkovo náměstí 514/5, Praha 8
Václav Stránský, Březinova 492/13, Praha 8
MgA. Edita Jamais Marholtová, Šaldova 493/10, Praha 8
Petra Bičíková, Pobřežní 40, Praha 8
Mgr. Petr Štoncner, Thámova 115/22, Praha 8
Ing. Jana Klimková, Sokolovská 428/130, Praha 8

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru

Petice i s petičními archy ke stažení zde: petice_archy

Seznam petičních míst zde.

Vše o celé kauze zde:

Reakce na informace v článku na iDNES ze dne 22.1.2016 zde.

Další články k tématu:

/mel-karlin-s-holesovicemi-nekdy-neco-spolecneho/

/petice-potrebuje-jeste-stovku-podpisu/

TV Barrandov – Naše zprávy v neděli 31.1.2016 minuta 20:42