http://praha.idnes.cz/petice-za-odtrzeni-karlina-od-prahy-8-dvc-/praha-zpravy.aspx?c=A160122_150117_praha-zpravy_nub

Za KS reagujeme na některá prohlášení tohoto článku, která se vyjadřují k naší iniciativě a k nimž nám nebyla dána možnost se vyjádřit.

K prohlášení pana starosty Prahy 8:

„V tuto chvíli je taková romantická představa. Ale upozorňuji k čemu by došlo. Obyvatelé Karlína by museli najednou změnit všechny doklady, a co je zásadní, i všechny smlouvy – o energiích, hypotéky. K tomu na vlastní náklady. A to je jen jeden z problémů,“ říká starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Ten upozorňuje, že by Praha 7 například připojením Karlína musela řešit problém školství. Školské budovy by zůstaly nadále v majetku Prahy 8, jenže děti by spadaly pod Prahu 7 a ta by se o ně musela postarat. „Obyvatelé Karlína by byli v daleko horší situaci, než nyní,“ dodává Petrus

 

Ano tuto situaci si uvědomujeme. Je samozřejmě otázkou výše „vlastních nákladů“, o kterých pan starosta mluví, v souvislosti s formální změnou bydliště či sídla. Nicméně mnoho z nás tuto zkušenost opakovaně má a dovede tedy reálně odhadnout její výši. I tak děkujeme panu starostovi za zopakování faktu, na který jsme upozorňovali již my sami, neboť při takto důležitém kroku je jistě důležité si uvědomovat všechna PRO a PROTI. Jsme hluboce přesvědčeni, že tato zátěž, vyplývající ze změny, kterou vnímáme jako důležitou pro budoucnost Karlína, je akceptovatelná.

Druhou část by někdo mohl vnímat jako náznak, že si pan starosta bere děti jako rukojmí a jeho výrok hraničí se zastrašováním. My ale věříme, že pan starosta naopak prohlašuje, že je přesvědčen o tom, že takováto situace může nastat a je připraven ji případně řešit tak, aby školní budovy sloužily účelu, kterému sloužit mají. Tedy vzdělávání dětí z Karlína. My jsme naopak přesvědčeni, že školní budovy jsou v majetku obce, kterou je hlavní město Praha a ne MČ P8, která je má „pouze“ svěřené do správy. Chceme tedy požádat pana starostu, aby občanům objasnil, z jakého podkladu jeho názor vychází a oč jej opírá. Možná je řešení starostových obav jednodušší, než nastínil. Nikdo nejsme neomylní a věříme, že případná nepřesnost nebyla záměrem pana starosty.

K prohlášení pana radního Nepila:

„Této iniciativně nerozumím. V minulých letech městská část investovala do území Karlína řádově stamiliony korun“ říká Nepil. „ Budu nadále usilovat o to, aby výnos z tohoto majetku, o který především této iniciativě jde, se investoval i do území Bohnic, Kobylis, Čimic, Libně, Troji a Střížkova. Můžeme být snad už jen rádi, že se ještě v Karlíně nezačali zjevovat pověstní „zelení mužíčci“ z Prahy 7, obdobně jak to bylo na Ukrajině v Doněcku a Luhansku,“ reagoval.

Pana radního Nepila bychom chtěli požádat o sdělení přesných investic, které NEPOCHÁZELY z Evropských fondů, a které lze tedy opravdu označit jako přímé investice MČ P8 do oblasti Karlína. Věříme, že pro své tvrzení o „stamilionech“ má podklady. Pokud investovala městská část do Karlína v minulých letech nějaké prostředky, pak je to v pořádku. Mnohokrát jsme ovšem upozorňovali na neefektivnost, či dokonce nesmyslnost určitých investic a na to, že se vynaložené prostředky daly využít mnohem lépe a racionálněji. K ostatním výrokům p. Nepila musíme bohužel prohlásit, že my zase nerozumíme jemu. Opět věříme, že jde o nepochopení, a že k nejasnosti mohlo vést například krácení původního textu. Informaci, že „iniciativě“ jde především o „výnos z majetku“ čerpá p. Nepil odkud? Nevěříme, že by se veřejně pouštěl do takovýchto konspiračních spekulací jen na základě svého dojmu a pokud ano, jistě by uvedl, že jde jen a pouze o jeho dojem. A „zelení mužíčci“? Ukrajina, Doněck a Luhansko? Mohl by nám a případně i Praze 7 pan Nepil vyjasnit, o čem mluví?

Další články a příspěvky související s tématem:

Petice.

Seznam míst, kde lze petici podepsat.

Proč to děláme.