Události

 • 2016 6. ÚNOR

  DDM Karlínské Spektrum, Městská část Praha 8, MHMP a Karlín sobě vás zvou na velkolepý maškarní průvod s povozem, můžete se těšit na Karlínské farmářské trhy, divadlo a další spoustu zábavy…

 • 2015 19. ZÁŘÍ

  Již počtvrté se těšíme na sousedská setkání a zažívání města jinak. Karlín na Divokém plácku na křižovatce ulic Hybešova a Pernerova znovu připravil nabitý program. Těšíme se na vás.

 • 2015 11. ČERVEN

  Po velkém zájmu o komentované procházky s panem architektem Petrem Kučerou a Prampouch o.s. jsme se rozhodl volně naváže na loni proběhlý cyklus: KARLÍN Z VODY ZROZENÝ a zrealizovat ještě jednu další vycházku. Tentokrát s názvem NOVÁ TVÁŘ KARLÍNA

 • Malé karlínské (ne)organizované čarodějnice. Aneb jaké si to uděláme, takové to budeme mít. A co si přineseme budeme jíst a pít. Ale nebojte – oheň bude. Čarodějnicím zdar!

 • 2015 7. ÚNOR

  DDM Karlínské Spektrum, Městská část Praha 8, MHMP a Karlín sobě vás zvou na velkolepý maškarní průvod s povozem, můžete se těšit na Karlínské farmářské trhy, divadlo a další spoustu zábavy…

 • 2014 20.ZÁŘÍ

  Již potřetí proběhne 20. září 2014 (14-20 h.) v Hybešově ulici v Karlíně sousedská slavnost Zažít město jinak. Na plácku před kavárnou Divoké matky zazní swingová hudba, proběhne sousedské grilování a z doprovodného programu si vybere každý.

 • 2014 10. ZÁŘÍ

  PRAHA MÁ NOVÉ URBANISTICKÉ KONCEPCE. TÝKAJÍ SE I KARLÍNA. POJĎTE SE S NIMI SEZNÁMIT. POJĎTE SE PODÍVAT DO BUDOUCNOSTI. DISKUTOVAT O TOM, CO CHCETE. VYJÁDŘIT SE. CO KARLÍN POTŘEBUJE. JAK BY SE VÁM LÍBIL.
  Zveme vás k veřejné debatě, zabývající se současnou i budoucí podobou veřejných prostranství a městské zeleně v Karlíně.

 • Ochutnávka kroužků Karlínského Spektra. Aktivní odpoledne s možností zapsání se do kroužků DDM. Od 14 do 18 h v Kaizlových sadech.

 • Další komentovaná vycházka po Karlíně, která volně naváže na nedávno zakončený cyklus: KARLÍN Z VODY ZROZENÝ. V rámci vycházky se budeme zabývat stavebním rozvojem Karlína po roce 2000. Zaměříme se na rozvojovou oblast Rohanského ostrova a zdejší novostavby, realizované i plánované projekty.

 • V předvečer svátku všech dětí zveme nejen je na Zeměkoulení – oslavu Dne dětí s Karlínským Spektrem.

Pokud není uvedeno jinak, podléhá text na těchto stránkách licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.