Pro velký zájem jsme se s panem architektem Petrem Kučerou a Prampouch o.s. dohodli na další komentované vycházce po Karlíně, která volně naváže na nedávno zakončený cyklus: KARLÍN Z VODY ZROZENÝ

Tato vycházka nese název KARLÍN SOUČASNÝ A BUDOUCÍ.

sraz : neděle 15. 6. 2014 ve 14:00 a 17:00 na Florenci před prodejnou Billa (metro B, C, tram 3, 8)

popis : V rámci vycházky se budeme zabývat stavebním rozvojem Karlína po roce 2000. Zaměříme se na rozvojovou oblast Rohanského ostrova a zdejší novostavby, realizované i plánované projekty. Začneme projektem River City Prague, kde si prohlédneme budovy Danube House, Nile House a Amazon Court. Ty nás zaujmou svými velkorysými vnitřními atrii, promyšleným konceptem regulace vnitřního prostředí a unikátní obslužnou podzemní komunikací. Dále se podíváme na organicky tvarovanou budovu The Main Point Karlín, která v roce 2011 získala  prestižním titul nejlepší kancelářská budova světa. Pokračovat budeme jedním luxusním rezidenčním projektem, River Diamond, a právě realizovaným projektem River Gardens podél Pobřežní ulice. Nevynecháme ani původní budovy nákladového nádraží, které na místě zůstaly jako připomínka jeho nedávné průmyslové minulosti.

Všeobecné informace

Základní vstupné: 100 Kč | snížené vstupné: 70 Kč

Snížené vstupné platí pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory a invalidy. Děti do 12 let zdarma.
Kompletní info na:
http://www.petrkucera.net/