Speciální vycházkový cyklus, zaměrený na historický a stavební vývoj Karlína, nejstaršího pražského předměstí.  

Poznejte s námi fascinující minulost Karlína, jedinečné pražské části, který skrývá mnoho zajímavostí a prvenství. Čeká nás pěkná řádka výjimečných památek, pozoruhodných staveb obytných, veřejných i průmyslových. To vše doplněno bohatou obrazovou dokumentací, starými fotografiemi a plány, za pomoci kterých se vydáme proti proudu času a poznáme Karlín takový, jaký už je znát nemůžeme. Garantuji Vám, že nepřestanete vycházet z úžasu.

04 |Nový Karlín

sraz: 17. 5. 201410.00 a ve 14.00 hodin na tramvajové zastávce Urxova (linka 3, 8)

popis: Poslední vycházka se bude zabývat rozvojem Karlína ve 20. století. Prohlédneme si tzv. Nový Karlín, založený v roce 1901 na pozemcích bývalé vojenské střelnice. Zaměříme se na zdejší nádherné činžovní domy, představující výjimečně dochovaný soubor historizující a cesecní zástavby z přelomu století. Ukážeme si jedinečnou budovu školy na Lyčkově náměstí, považovanou ve své dpobě za jednu z nejkrásnějších v Rakousko – Uhersku.  Nevynecháme ani bývalý Národní dům v krajinářsky pojatých Kaizlových sadech. Na závěr se podíváme na sídliště Invalidovna, postavené jako experimentální v letech 1960-65. Zjistíme v čem tento experiment spočíval, z kolika druhů panelů je postaveno či jak se do jeho podoby propsal tehdy populární bruselský styl.

 Všeobecné informace

Základní vstupné: 100 Kč | snížené vstupné: 70 Kč

Snížené vstupné platí pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory a invalidy. Děti do 12 let zdarma.
Kompletní info na:
http://www.petrkucera.net/cs/karlin-z-vody-zrozeny/

Již proběhlo:

01 | Na Špitálských polích

sraz: 8. 2. 2014 v 11:00 na Florenci před prodejnou Billa (metro B, C, tram 3, 8)

Pro velký zájem přidána ještě jedna procházka a to ve 14:00 tamtéž!

popis: V rámci první vycházky se seznámíme s pozoruhodnou minulostí rovinatého území pod vrchem Vítkovem, které od středověku neslo název Špitálská pole. Poznáme jak zdejší zemědělská krajina vypadala, kudy vedly dávné obchodní stezky a jak byla využívána mocná síla Vltavy, která si zde po staletí tekla jak se jí zamanulo. Poznáme dávno zaniklé památky, jako například špitál s kostelem Obrácení svatého Pavla, romantický park Růžodol nebo zaniklé mlýny Na Kameni. Zjistíme jak se do historie Špitálska zapsal řád Křižovníků s červenou hvězdou či přítomnost Ústřední vojenské invalidovny.

Fotogalerie z této první vycházky.

02 | Klasicistní Karlín

sraz: 8. 3. 2014 v 10.00  a ve 14.00 hodin na tramvajové zastávce Karlínské náměstí (linka 3,8)

popis: Druhá vycházka bude zaměřena na první desetiletí stavebního rozvoje Karlína, založeného v roce 1817. Důkladně se seznámíme s jeho promyšlenou urbanistickou koncepcí, která nemá v našich zemích obdoby. Poznáme přísné  a na svou dobu velice pokrokové stavební předpisy, které měly zaručit odpovídající kvalitu a vizuální jednotu všech staveb. Prohlédneme si několik typických klasicistních domů, které vtiskly Karlínu jeho nezaměnitelný ráz, i stavby, jenž svým významem přesahující jeho hranice. Jedná se například o Negrelliho železniční viadukt, Ferdinandovy kasárny, dům U Červené hvězdy či hostinec U Města Hamburku.

03 | V soukolí průmyslu

sraz: 12. 4. 2014 v 10.00 a ve 14.00 hodin před Hudebním divadlem Karlín v Křižíkově ulici

popis: Třetí vycházka se bude zabývat slavnou průmyslovou minulostí Karlína, tedy dobou, kdy byl jedním z průmyslových center habsburské monarchie a jedním z nejbohatších českých měst. Poznáme zdejší slavné továrny, jako například Daňkovu  strojírnu (základ pozdějšího ČKD ) a Elektrotechnický závod Františka Křižíka, jenž zanechal v Karlíně nesmazatelnou stopu. Zabývat se budeme také technickou a dopravní infrastrukturou, vlivem rozovje železniční sítě a dnes již zaniklým karlínským přístavem s nákladovým nádražím na Rohanském ostrově.