Po velkém zájmu o komentované procházky s panem architektem Petrem Kučerou a Prampouch o.s. jsme se rozhodli volně navázat na loni proběhlý cyklus: KARLÍN Z VODY ZROZENÝ a zrealizovat ještě jednu další vycházku.

Tentokrát s názvem NOVÁ TVÁŘ KARLÍNA

sraz : čtvrtek 11. 6. 2015  v 17:00 před vstupem do budovy Main Point Karlin (Kooperativa) v ulici Pobřežní.

POZOR! NUTNÁ REZERVACE! Max. počet účastníků je 60

popis :

Mezi veřejností a developery existují hluboké příkopy. Slovo developer je u nás stále vnímáno spíše negativně a každá nová stavba, vstupujcí do stávající městské struktury, vyvolává často kontroverzní reakce. Stává se červenou dekou na veřejné mínění, které se snadno postaví proti. Příčinou jsou mnohdy předešlé negativní zkušenosti s jinými projekty, ale také nedostatečná informovanost, vedoucí k sploštění tématu na otázku výšky nové budovy a počtu parkovacích stání. Podíl viny na současném stavu nesou samotní developeři, kteří prezentují pouze budovy samotné, místo toho, aby se soustředili na vysvětlování jejich přínosu městskému a veřejnému prostoru. Vzájemná interakce nových staveb s okolním prostředím je přitom zcela zásadní. Nové stavby a hlavně jejich uživatelé mohou být výrazným impulsem pro rozvoj jejich okolí po stránce skladby obchodů a služeb, kvality veřejných prostranství atd. Je zde celá řada aspektů sociálních, kulturně-společenských a ekonomických, které je třeba veřejnosti vysvětlovat. Jak je totiž známo, každý mnohdy nejvíce odmítá to co vlastně nezná a jedině hlubší poznání může vést k pochopení a přijetí. Dostatečná informovanost a vůle ze strany developerů své projekty prezentovat a řešit s veřejností v předstihu může být tím správným návodem jak hluboké příkopy začít alespoň částečně pomalu zasypávat.

Během vycházky budete mít jedinečnou příležitost navštívit některé objekty, resp. jejich části, kam není běžně volný přístup!

Během procházky navštívíme mimo jiné i interier těchto budov:

  • Main Point
  • Danube House
  • Amazon Court
  • Corso
  • Economia
  • Cornlofts Šaldova

Všeobecné informace

Základní vstupné: 100 Kč | snížené vstupné: 70 Kč

Snížené vstupné platí pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory a invalidy. Děti do 12 let zdarma.

POZOR! NUTNÁ REZERVACE! Max. počet účastníků je 60. Pište na e-mail: info@karlinsobe.cz

Další info také na:
http://www.petrkucera.net/