Vznikne na území Rohanského ostrova město nebo jen další komplex administrativních budov a bytových domů? Základem města nejsou jeho budovy, ale život mezi nimi – při zakládání města je nejdřív nutno jasně vymezit veřejná prostranství, která tvoří kostru území a teprve následně začít s výstavbou budov, protože dobré město nedělají dobré budovy, ale kvalitní prostředí.

Souhlasíme se zástavbou Rohanského ostrova, požadujeme však, aby se tato děla na základě promyšleného rozvoje, ne formou řady dílčích změn územního plánu. Podporujeme vznik regulačního plánu pro toto území tak, aby byla jasně definována kvalitní veřejná prostranství a potřebná občanská vybavenost, stanovena etapizace výstavby, zaručen kvalitní a koncepční rozvoj v centrální části Prahy, který si my i naše město zasloužíme. Chceme jistotu pro nás občany, pro MČ P8, pro investora i pro hl.m.Prahu, ne nekonečné dohady v rámci dílčích změn územního plánu a následně pak v jednotlivých územních řízeních.

Více v článku zde: http://www.karlinsobe.cz/kauzy/rohan-city/