Možná registrujete, že kauza týkající výstavby AFI KARLÍN BUSINNES CETRE v Karlíně na pozemkou za ZŠ Lyčkovo náměstí, stále pokračuje. Po těch dvou letech, co se to vše „rozjelo“ už není tolik medializována, ale to neznamená, že se nic neděje. Vše je teď ve fázi „úředního“ boje, ať už prostřednictvím odvolávání se k rozhodnutím, podané správní žaloby na vydané územní rozhodnutí, nebo posíláním námitek k různým vydaným povolením.

V této souvislosti velmi děkujeme všem dárcům, kteří zaslali na náš transparentní účet finanční dar sdružení, který nám pomůže uhradit právě náklady na všechny právní služby s touto kauzou spojené. Předpokládáme, že v horizontu následujících cca 6 měsíců budeme potřebovat minimálně 30 000,- Kč a v dalších obdobích ještě dalších 20 až 30 000,- Kč. V tuto chvíli jsme již poskládali bezmála 20 000,- Kč, což je skvělá zpráva!

Abychom však nekonali pouze my sami, odeslali jsme dnes výzvu radním MČ Praha 8, kteří v souvislosti s kauzou před dvěma lety revokovali svoje souhlasné stanovisko s touto stavbou. Tímto rozhodnutím nás tehdy velmi potěšili. Od té doby jsme se však už nedočkali žádné další reakce, či kroků s tím souvisejících. Nyní jsme zvědaví, zda přijde nějaká zpráva, či konkrétní činy.

Vážení radní,

v roce 2012 jsme společně řešili kauzu stavby AFI Karlín Business Centra na pozemku za ZŠ Lyčkovo náměstí. V této souvislosti jste nás potěšili revokací svého původně souhlasného stanovistka s touto stavbou ( viz: http://www.regiony24.cz/12-153643-praha-8-odvolala-sve-rozhodnuti–uz-nesouhlasi-s-projektem-afi-karlin-business-centre) Tehdy jsme jako sdružení podávali proti vydání územního rozhodnutí odvolání. Celá kauza se však stále nedobrala konce. Nevím, zda jste postřehli, ale před necelým měsícem se na úřední desce objevilo povolení změny stavby před dokončením, které by de fakto stavbu jako takovou mohlo povolit. (v příloze). My za Karlín sobě budeme proti tomuto povolení podávat námitky.

Chci se za tým Karlín sobě zeptat, zda i nadále se stavbou nesouhlasíte a pokud ano, zda v tomto směru podniknete také nějaké další kroky, aby bylo opravdu účinně zabráněno její případné realizaci. Vzhledem k vašemu nesouhlasnému stanovisku z května 2012 by další kroky byly na místě, aby vše ve výsledku nepůsobilo jako pouhé politické gesto.

Předem děkuji za zprávu o vašem dalším postupu v této kauze.

S přátelským pozdravem