Zástupci Karlín sobě se ve čtvrtek 15. ledna 2015 zúčastní Symposia Metamorfózy viaduktů v evropských městech, které proběhne v Main Point Karlín – sídle Kooperativy v Pobřežní ulici. Tématem symposia bude budoucnost a možnosti Negrelliho viaduktu v kontextu současného středoevropského města. Účastníci budou v první části seznámeni s existujícími realizacemi se zaměřením na proces a výslednou transformaci nejen samotné stavby, ale hlavně jejího bezprostředního okolí. Různé přístupy k rekonstrukci a transformaci železničních viaduktů představí na jednotlivých příkladech architekti a zástupci železnice z Vídně, Curychu a Berlína. Poté bude následovat diskusní workshop, jehož cílem je docílení společné shody na roli a podobě Negrelliho viaduktu a jeho okolí. Výstupem symposia bude podklad pro sepsání memoranda a tiskové zprávy shrnující průběh a závěry symposia. Memorandum zpracují organizátoři sympozia a na jeho finální podobě –
odsouhlasení – se budou podílet všichni účastníci workshopu během několika dalších týdnů.
 Samotný spolek Karlín sobě by rád zúročil získané zkušenosti a informace i ve své práci. V rámci projektu Kam kráčíš Karlíne, jehož úvodní sektání proběhlo již loni v září, se chystá cyklus intenzivních workshopů s obyvateli nejen Karlína, z nichž jeden bude právě na téma Negrelliho viaduktu. Výstup z toho setkání by pak mohl sloužit jako doplňující materiál ke vzniklému memorandu ze zmíněného Symposia.
Symposium pořádá Centrum pro středoevropskou architekturu spolu s Konsorciem Pro Karlín,za podpory Magistrátu hl.m. Prahy, Institutu pro plánování a rozvoj Prahy, Česko-německého fondu budoucnosti, Rakouského velvyslanectví v Praze, Rakouského kulturního fóra a Kooperativy pojišťovny, a.s.
Symposium je pod záštitou primátora hlavního města Prahy.